HomeGizlilik Politikası

Bu Gizlilik Beyanı, Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosunun aşağıdakilerle ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Veri Koruma Kanunu”) uyarınca kişisel verileri (aşağıda tanımlandığı şekilde) nasıl topladığını, kullandığını, paylaştığını ve başka şekilde işlediğini açıklar:

 • Web sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret edenler
 • Müşterilerimiz ve / veya potansiyel müşterilerimiz için iletişim kişileri
 • İş pozisyonlarına başvuran veya bizimle iletişime geçen kişiler
 • Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosuna mal ve hizmet tedarikçileri için muhatap kişiler
 • Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosu’nun hakkında kişisel veri elde ettiği diğer kişiler

Bu Gizlilik Beyanında, ” Kişisel Veriler “, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin herhangi bir bilgi anlamına gelir.

Genel Bakış

Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosu, işe alım süreçleri, hukuki hizmetlerin doğrudan müvekkil müdahalesi olmaksızın sağlanması, fiziksel ve elektronik ortam güvenliği ve bilgi mesajlarının gönderilmesi ile ilgili sınırlı durumlarda veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Bu bağlamda, Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosunun Kişisel Verilerinizi bir veri denetleyicisi olarak işlediği ölçüde, işleme faaliyetlerimiz için bu Gizlilik Bildirimine başvurabilirsiniz. Müşterilerimizin talimatları ve / veya talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetleri, bu Gizlilik Bildiriminin kapsamı dışındadır. Bu tür işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bildirimler, veri sorumlusu olarak görev yapan ilgili müşteriler tarafından yapılır.

Kişisel Verilerin Toplanması

Aşağıdaki Kişisel bilgileri sunucularımız ve elektronik cihazlarımız gibi otomatik yollarla veya bir veri kayıt sisteminin parçası olan belge arşivlerimiz gibi otomatik olmayan yollarla toplayabiliriz:

Tanımlama ve iletişim verileri (Temel veriler): İsim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri.

Özel veri kategorileri: Sınırlı durumlarda, size sunduğumuz belirli bir hizmet için gerekli olan bilgileri bize sağladığınız durumlarda geçerli yasalar kapsamında tanımlanan özel veri kategorilerini işleriz (örn. Dernek üyeliği).

Kayıt verileri: Bülten talepleri, etkinlik, konferans, web semineri ve seminer kayıtları.

Müşteri hizmet verileri:   Müşterilerle veya müşterilerin üçüncü taraflarından alınan verilerle ilgili kişisel veriler, fatura ayrıntıları ve ödeme geçmişi ve müşteri geri bildirimi.

İletişim verileri: Etkinliklere, konferanslara, web seminerlerine ve seminerlere bireysel katılımla ilgili veriler.

Uygunluk verileri: Devlet tanımlayıcıları, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri, doğum tarihleri.

Cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, benzersiz cihaz tanımlayıcısı (UDID) ve bir cihaza bağlı diğer veriler ve web sitemizin kullanımıyla ilgili veriler.

Kişisel Verilerinizi bir dizi kaynaktan, doğrudan sizden veya müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, kamu otoritelerinden ve kamuya açık kaynaklardan topluyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi  

Kişisel Verilerinizi toplama ve işleme amaçlarımız ve bu tür işlemenin yasal dayanakları aşağıdaki gibidir:

 • Yasal tavsiye sağlamak için temel verileri, kayıt verilerini, müşteri hizmet verilerini ve cihaz verilerini kullanırız. Verilerinizi (i) müşterilerimizle olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ve (ii) bu tür bir işlemenin gerekli olduğu ölçüde, bu tür çıkarların veri sahiplerinin temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla, meşru çıkarlarımız için, (iii) ve sözleşme taraflarının verilerinin işlenmesinin gerekli olduğu bir sözleşmenin imzalanması veya ifasıyla bağlantılı olarak ve (iv) veri sahibinin verilerini kamuya açıkladığı durumlarda.
 • İş operasyonlarımızı yönetmek ve müşteri ilişkilerimizi yönetmek için temel verileri, kayıt verilerini, müşteri hizmet verilerini, uyum verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Bu işlem, (i) müşterilerimizle olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek (ör. Fatura düzenlemek ve işlemek) ve tedarikçiler (ör. Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosuna mal ve hizmet tedarikini yönetmek) ve (ii) meşru menfaatlerimiz için gereklidir. Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin bu tür çıkarların önüne geçmemesi koşuluyla. Ayrıca bu tür verileri, sözleşme taraflarının verilerinin işlenmesinin gerekli olduğu ve veri konusunun verilerini kamuya açıkladığı durumlarda bir sözleşmenin yapılması veya uygulanmasıyla bağlantılı olarak kullanırız.
 • Web sitemizi daha sezgisel ve kullanımı kolay hale getirmek için cihaz verilerini kullanıyoruz. Meşru menfaatlerimiz için gerekli işlemenin veri konularının temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla gerekli durumlarda, bu verileri web sitemizin web sitelerimizde bulunan düzeni ve bilgileri iyileştirmemize yardımcı olmak için nasıl kullanıldığını izlemek için kullanırız ve web sitesi kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunmak.
 • Web sitemizin ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve etkin işleyişini korumak için temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Yasal yükümlülüklerimize uymak için ve meşru menfaatler için veri işlemenin gerekli olduğu durumlarda, bu menfaatlerin veri sahiplerinin temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla, bu tür verileri web sitemizin sahtekârlığı tespit etmek ve önlemek için nasıl kullanıldığını izlemek için kullanırız, diğer suçlar ve web sitemizin kötüye kullanılması. Bu, web sitemizi güvenle kullanabilmenizi sağlamamıza yardımcı olur.
 • Size etkinlikler, konferanslar, web seminerleri, seminerler, yasal uyarılar ve yasal güncellemeler hakkında bilgi sağlamak gibi bilgiler ve güncellemeler sağlamak için temel verileri ve kayıt verilerini kullanırız. Gerekirse açık rızanıza ek olarak veya meşru menfaatlerimiz için işlemenin gerekli olduğu durumlarda, bu menfaatlerin temel haklarınız ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla, size özel ve ilgili bilgiler, güncellemeler ve davetler sunmak için bu bilgileri işleriz.
 • Yeni müşterilerin kimliğini kontrol etmek gibi uyumluluk ve yasal yükümlülükleri ele almak ve kara para aklamayı ve / veya dolandırıcılığı önlemek için temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanırız. Bu tür verileri, (i) tabi olduğumuz yasal gerekliliklere uymak amacıyla işlemenin gerekli olduğu, (ii) işlemenin yasalarca sağlandığı ve (iii) işlemenin bizim için gerekli olduğu durumlarda işliyoruz. Meşru menfaatler, bu menfaatlerin temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla.
 • Bireyleri istihdam ve yüklenici fırsatları için değerlendirmek ve işe alım prosedürlerini yönetmek için iş başvurusu verilerini ve uyum verilerini kullanıyoruz. İşleme, işe alma ve işe alma amaçları ve tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere uymak için gereklidir. Bu veriler veri sahibi tarafından bu tür amaçlarla kamuya açıklanırsa, bu verileri yasal yükümlülüklerimize uymak ve bu çıkarların temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla meşru menfaatler için işleriz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileri aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz:

 • İş Ortakları: Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosu, dünya çapındaki diğer hukuk firmaları ve iş ortakları ile işbirliği içinde faaliyet göstermektedir. Kişisel verileri, size hukuki hizmetler sunmak ve sizinle olan ilişkimizi idare etmek için veya yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu şekilde, bizden bunu yapmamızı istemeniz koşuluyla, küresel iş ortaklarımız ve diğer küresel hukuk büroları ile paylaşabiliriz veya bu tür bir aktarım için onay vermeyin.
 • Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar: Kişisel verileri tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarla, bu tarafların bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmelerini sağlamak için paylaşıyoruz. Bunlar şunları içerir: altyapı ve BT hizmetleri sağlayıcıları, örneğin müşteri alım sistemimizin sağlayıcıları, finans sistemlerimiz ve müşteri ilişkileri yönetimi veri tabanlarımız; iş analitiği konusunda bize destek sağlayan üçüncü taraf danışmanlar ve konferans ve etkinliklere ev sahipliği yaptığımız dış mekânların sağlayıcıları.

Bu tür taraflardan, sözleşme gereği kişisel veriler için makul güvenlik sağlamalarını ve bu tür kişisel verileri yalnızca bizim adımıza kullanmalarını ve işlemelerini şart koşuyoruz.

 • Finansal kurumlar: Kişisel verileri, faturalama ve ödemelerle ilgili olarak finansal kurumlarla paylaşıyoruz.
 • Alıcı şirketler: Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosu birleştirme, devralma, varlıkların devri, hizmetlerin başka bir sağlayıcıya devri gibi işlemlere konu olması veya iflas etmesi, iflas etmesi veya tasfiye işlemlerine tabi olması yasaların izin verdiği ölçüde, Kişisel Verilerinizi bir alıcı veya olası bir alıcı şirket ile paylaşın.
 • Zorunlu ifşalar ve yasal talepler: Herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme emri veya diğer yasal sürece uymak, düzenleyicilerimizden gelen bir talebe, hükümet talebine veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe uymak için kişisel verileri paylaşırız. Kişisel verileri, yasal haklarımızı, mülkiyetimizi veya güvenliğimizi veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini tesis etmek veya korumak veya yasal iddialara karşı savunmak için de paylaşıyoruz. Kişisel Verileri, (i) bir işletmenin devri veya satışı için gerekliyse veya (ii) yasal veya idari gereklilikler veya bir mahkeme emri gerektiriyorsa, devlet yetkilileri ve diğer kişilerle paylaşabiliriz.

 Ayrıca elektronik ortamda iletişim için kullandığımız sunucular Türkiye dışında bulunmaktadır. Bizimle web sitesi üzerinden veya doğrudan e-posta yoluyla iletişime geçtiğinizde kişisel verilerinizi sağlarsanız, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmış olursunuz. Bizimle web sitesi veya e-posta yoluyla iletişim kurmak istemiyorsanız, ofis numaramızı arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Kişisel Verilerinizi paylaştığımız kişilerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıda açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin.

Bilgi Mesajları

Sizinle bilgi mesajları yoluyla iletişim kurmak için Kişisel Verileri kullanmamızla ilgili kontrol sizdedir. Artık bu tür iletişimleri almak istemiyorsanız, ilgili iletişimdeki e-posta adresini veya aşağıda verilen adresi kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sahibi Hakları

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

(a) sizinle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

(b) işlenmişse işleme ile ilgili bilgi talep etme,

(c) işlemenin amaçlarını ve bunların bu amaçla kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek;

(d) Kişisel verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(f) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik yollarla analizi sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlara itiraz etme,

(g) kişisel verilerinizin yasadışı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız durumunda tazminat talep etme.

Diğer sorunlar

(i)  Üçüncü taraf web siteleri bu Gizlilik Bildirimine tabi midir? Bu Gizlilik Bildirimleri kapsamındaki gizlilik uygulamaları yalnızca web sitemiz için geçerlidir. Bu web sitesi diğer web sitelerine bağlantılar ve referanslar içerebilir. Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosu, diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içerikleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir üçüncü şahıs web sitesine erişirseniz veya başka bir şekilde bir üçüncü şahıs web sitesini ziyaret ederseniz, lütfen bağlantılı üçüncü şahıs web sitelerinin gizlilik politikalarını inceleyin. (ii) Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler Ünlüses & Yılmaz Hukuk Bürosu bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Web sitesinde herhangi bir kişisel veri sağlamadan önce, web sitemizi periyodik olarak ve özellikle ziyaret etmenizi öneririz. Gizlilik Bildiriminde yapılacak herhangi bir değişiklik web sitesinde duyurulacak ve değişikliklere ana sayfadaki bir bağlantı aracılığıyla erişebileceksiniz. Gizlilik Bildirimimizin geçerlilik tarihi aşağıda yayınlanmıştır.

Bizimle iletişime geçin

Bu Gizlilik Beyanı veya gizlilik uygulamalarımız ile ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa, lütfen bizimle buradan iletişime geçin:

Ünlüses & Yılmaz Hukuk

 

info@unlusesyilmaz.av.tr

Topselvi Mahallesi, Kubilay Caddesi, No:96 Butiq Kartal, D.40 PK 34873 Kartal/İSTANBUL

Telefon: +90 216 784 29 20

Danışmanlık Hizmetimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak için Bizi Arayın

Tüm Hakları Saklıdır ©
UnlusesYilmaz 2021